قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی حقوق ومترجمی زبان:

به اطلاع دانشجویان گرامی رشته های فوق میرساند،باتوجه به تغییر کارشناس رشته های اعلام شده ، دانشجویان رشته حقوق جهت انجام امور خود به سرکارخانم علی اکبری با شماره داخلی 236 تماس یامراحعه نمایند و نیزدانشجویان رشته مترجمی زبان به سرکارخانم قاسمی باشماره داخلی 235 تماس یامراجعه نمایند.

File engine/modules/hydownload.php not found.

مطالب مرتبط

نظرات