به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد (پژوهش محور) رشته ایمنی صنعتی میرساند

در مورخه پنج شنبه ۱۸ مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳، تعداد ۶ دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی در ساختمان تحصیلات تکمیلی و در اتاق مجاور آموزش تحصیلات تکمیلی برگزار میگردد. اطلاعیه قبلی پنج شنبه ۱۱ مردادماه قید شده بود که به دلیل فوت یکی از بستگان اساتید، تمامی دفاعهای مقطع ارشد از مورخه پنج شنبه ۱۱ مردادماه به پنج شنبه ۱۸ مردادماه منتقل گردید از آنجاییکه ۰.۲۵ از نمره پایان نامه مربوط به حضور در حداقل یک جلسه دفاع و تکمیل و امضای فرم مربوطه می باشد، لذا باتوجه با تاریخ احتمالی دفاع پایان نامه خود، برنامه ریزی نمایید تا در جلسات دفاع حضور یابید. قابل ذکر است که چون اکثر دانشجویان ایمنی صنعتی، آموزش محور می شوند، لذا تعداد جلسات دفاع، اندک می باشد. بنابراین سعی نمایید در جلسات دفاع شرکت کنید.

File engine/modules/hydownload.php not found.

مطالب مرتبط

نظرات