قابل توجه دانشجویان متقاضیانی که در آزمون سراسری ثبت نام ننموده اند

قابل توجه دانشجویان متقاضیانی که در آزمون سراسری ثبت نام ننمونده اند میتوانند از دوشنبه مورخ 1397/5/15 لغایت چهارشنبه 1397/5/24 به روابط عمومی  موسسه مراجعه نمایند یا با شماره تلفن 32245883-028 تماس حاصل نمایند

File engine/modules/hydownload.php not found.

مطالب مرتبط

نظرات