تفاهم نامه های همکاری
تفاهم نامه های همكاري هاي علمي ، پژوهشي، آموزشي و خدماتي:
بین موسسه آموزش عالی کار قزوین و شرکت راهبران سلامت، ایمنی، محیط (مرکز ایمنی فام)

بین موسسه آموزش عالی کار قزوین و شرکت یونیلیور ایران
بین موسسه آموزش عالی کار قزوین و شرکت نفیس نخ
بین موسسه آموزش عالی کار قزوین و شرکت پاکنام
بین موسسه آموزش عالی کار قزوین و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری الوند
بین موسسه آموزش عالی کار قزوین و پارك علم و فناوري استان قزوين