معرفی ناثب رئیس موسسه آموزش عالی کار - واحد قزوین
نام و نام خانوادگی : حسن اسدی
تحصیلات : کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اصفهان
- عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی کار
- ریاست مرکز علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین 
- عضو کمسیون موارد خاص دانشگاه های استان
- عضو شورای فرهنگی عمومی شهرستان البرز
ارتباط مستقیم با نائب رئیس