انجمن مکانیک


کسب مقام اول مسابقات سازه ماکارونی
کسب دو مدال طلا در مسابقات ملی مهارت کشوری