انجمن ها

عمده فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

1- مناظره و نقد علمی        
2- برگزاری کلاس و کارگاه‎های تخصصی
3- برگزاری همایش های علمی
4- همکاری با نشریه‎های علمی تخصصی
5- برگزاری مسابقات علمی   
6- تهیه بروشورهای علمی
7- بازدیدهای علمی ـ آموزشی
8- مطالعات و پژوهش‎های علمی
9- کلاس های آمادگی برای مقاطع بالاتر تحصیلی