رشته های تحصیلات تکمیلی
مدیریت صنعتی (گرایش تولید)
حقوق خصوصی
حقوق ثبت اسناد و املاک
حسابداری
حسابرسی
مهندسی صنایع
مهندسی نساجی
مهندسی صنایع (گرایش ایمنی صنعتی)
مترجمی زبان انگلیسی
مکانیک (ساخت و تولید)
مدیریت بازرگانی