معرفی مدیر آموزشی
نام و نام خانوادگی : علیرضا زاهد پور
تحصیلات : لیسانس
فارغ التحصیل از :  پیام نور قزوین
   
سابقه آموزشی
 
ارتباط مستقیم با مدیر آموزشی
02832243442
11 سال در موسسه آموزش علی کار