کارشناسان رشته
نام نام خانوادگی : مهدی تقی آبادی
رشته تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی             از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سوابق آموزشی :
کارشناس امور اساتید و کلاسها
کارشناس امور نظام وظیفه و مشمولان
کارشناس رشته  مدیریت (بازرگانی
- صنعتی - دولتی) در مقاطع کارشناسی و کاردانی
کارشناس رشته حسابداری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
کارشناس رشته معماری در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته
کارشناس رشته نقشه کشی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
شماره تماس جهت ارتباط :    32225882 و32232182 الی 3  با پیش شماره 028             داخلی 235