مدیر گروه
اطلاعات شخصی
نام: فرزاد          نام خانوادگی: رحمنی آدرس الکترونیک: Rahmani1246@gmail.com
مدارک تحصیلی

· کسب رتبه اول در بین ورودی های  مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه تربیت مدرس در سال 86
· کسب رتبه 14 کنکور سراسری در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش ساخت و تولید
مقالات : 10 مقاله کنفرانسی ،3 مقاله علمی پژوهشی،3 مقاله ISI
کتاب های چاپ شده :1- فیزیک مکانیک، انتشارات سخنوران، سال انتشار 1390
2- مبانی فیزیک، انتشارات پیام سما، سال انتشار 1392